Coaching 

Kinderen (4-18 jaar) met een hulpvraag kunnen hier terecht. Denk hierbij aan kinderen die bijvoorbeeld:

- leerproblemen hebben

- gepest worden

- faalangst hebben

- niet lekker in hun vel zitten

- gescheiden ouders hebben

- onzeker zijn

- gedragsproblemen hebben

- persoonlijke begeleiding nodig hebben

 

Ook worden er Rots & Water trainingen gegeven. Dit kan individueel, maar ook in groepsverband. 

Het doel van Rots & Water trainingen is het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, meeloopgedrag etc. 

Werkwijze

Allereerst nodig ik u uit voor een intakegesprek.

Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken wat de hulpvraag is en wat ik voor u kan betekenen.

Hierna kan er gekozen worden voor coachsessies, Rots & Water trainingen of een combinatie van beiden.

Coachsessies bestaan uit ongeveer 5 à 8 sessies. Rots & Water trainingen bestaan uit ongeveer 8 bijeenkomsten. 

Als afsluiting vindt er een evaluatiegesprek plaats.

De sessies zouden, indien nodig, ook op locatie kunnen plaatsvinden (bijv. school of buitenschoolse opvang). In dit geval zullen de gereden kilometers à €0,19 gefactureerd worden.

Mocht uw kind behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding gedurende langere periode, is dit uiteraard ook mogelijk.