Coaching 

Kinderen (4-18 jaar) met een hulpvraag kunnen hier terecht. Denk hierbij aan kinderen die bijvoorbeeld:

- leerproblemen hebben

- gepest worden

- faalangst hebben

- niet lekker in hun vel zitten

- gescheiden ouders hebben

- onzeker zijn

- gedragsproblemen hebben

- visuele beperking hebben

- persoonlijke begeleiding nodig hebben

 

Werkwijze

Allereerst plannen we een online intakegesprek.

Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken wat de hulpvraag is en wat ik voor u kan betekenen.

Hierna kan er gekozen worden voor coachsessies.

Als afsluiting vindt er een evaluatiegesprek plaats.

De sessies vinden plaats op de gewenste locatie (bijv. thuis, school of BSO)

Mocht uw kind behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding gedurende langere periode, is dit uiteraard ook mogelijk.